Vezliukas.lt
... nustatyta, kad vaikai, kuriems anksti stimuliuojami pažintiniai gebėjimai ar teigiamai vertinami jų pasiekti rezultatai, skatinamas smalsumas, geriau atlieka protines užduotis.
Mokomės

Eilėraštukai, dainelės, mįslės, žaidimai - mūsų kasdienybė, kurią papildo sezoninės šventės, spektakliukai.

Žaidžiame

Kiekvieną veiksmą stengiamės paversti žaidimu - taip smagiau pažinti mus supantį pasaulį.

Maistas

Pas mus maistas visada šviežias ir ruošiamas tik iš natūralių produktų. Mus maitina UAB "Namų dvasia".

Profesionali priežiūra

Vaikus prižiūri pedagoginį išsilavinimą įgijusios auklėtojos.

ŠVIEŽIAS MAISTAS
Racionas sudarytas iš būtiniausių medžiagų, reikalingų vaikams.
Edukaciniai žaidimai
Edukaciniai žaidimai specialiai parinkti ugdyti 1.5 - 6 metų vaikus.
PATOGUS SUSISIEKIMAS
Vaikų darželis - mokyklėlė - Vėžliukas yra įsikūręs Žvėryne, netoli Vilniaus centro.
Komanda
Mes didžiuojamės savo profesionaliu ir kvalifikuotu personalu. "Vėžliuke" dirba tik išsilavinę pedagogai, kurie yra atrenkami pagal emocinį ir psichologinį pasiruošimą rūpintis vaikais. Visi darbuotojai privalo būti atsakingi, mylėti vaikus ir atsiduoti jų gerovei.
Susipažinkite su mūsų kolektyvu:
Ana
Auklėtoja
Jolanta
Auklėtoja
Kotryna
Auklėtoja
Atsiliepimai
,,Džiaugiamės, kad pirmas darželio ,,blynas’’ buvo neprisvilęs. Dėkojame už šilumą ir globą, suteiktą mūsų dukrai. Ypatingai Ingai, už dėmesį, atidumą, išradingumą, meilę ir atiduotą šilumą Ugnytei. Už pirmas daineles, už nepakartojamas šventes. Už jaukumą ir maisto skanumą Laimai. Ačiū Ačiū Ačiū!!! Ir kaip pasakytų Ugnė: ,,Prisiekiu Jums, tai yra tikra tiesa!’’ Iki malonaus!’’ — Ugnytė ir tėveliai

"Ačiū! Ačiū, kad nerimo buvo mažai, o džiaugsmo daug. Ačiū už suvaldytą į burnytę keliaujantį šaukštą ir už "dieninio pamperso" išvarymą ☺ Ačiū už išmoktus eilėraštukus, daineles ir pokštus ☺ Ačiū Laimai už rūpestingumą ir Ingai už šilumą, artistiškumą, kantrybę, šypseną ir sveiką, linksmą požiūrį į viską kas benutiktų!" — Tomuko tėveliai

"Visų pirma, norėtume palinkėti "Vėžliukui" ilgai ilgai gyvuoti, plėstis ir eiti pirmyn garsiai su dainom, šokiais ir šypsenom! Antra, norėtume asmeniškai padėkoti auklėtojai Ingai už pirmuosius sakinukus, netgi dainas! ☺ , už bandymus sutramdyti ožiukus, už puoduko laimėjimus bei visus kitus laimėjimus... AČIŪ !!! Mes Jūsų tikrai pasiilgsime!" — Neduko šeima

"Pirmiausia, norime labai labai padėkoti darželiui, auklytėm už šiltą ir kupiną meilės priežiūrą, laiko praleidimus išmoktus piešimo ir dainavimo įgūdžius ☺ Darželyje mes išmokome valgyti (pati !..), miegoti (pati !..), atsisakėm visiškai pampersiukų ir išmokom daug visokių gerų dalykų! Už kantrybę, už visus apkabinimus, pamylavimus, už savarankiškumo apraiškas ☺ labiausiai dėkojame - Dianai ☺ Linkim "Vėžliukui" ir toliau gyvuoti! ☺ — Akvilytė ir jos tėveliai

Kainos
100 EUR kompensacija taikoma visiems, jeigu bent vienas iš tėvų yra deklaravęs gyvenamą vietą Vilniuje.

Mūsų darželis - mokyklėlė atitinka visus visuomenės seikatos saugos teisės aktų bei higienos normų reikalavimus.

Darželiui - mokyklėlei - Vėžliukas yra išduotas leidimas - higienos pasas.

PILNA DIENA
330 EUR
per mėnesį
atskaičius savivaldybės kompensaciją

07.30 – 08.30 Susitinkame su draugais

08.30 – 09.10 Labas rytas, ryto mankšta, ryto ratas

(mankštinamės, pasakojame sapnus, dalinamės vakaro įspūdžiais)

09.10 – 09.30 Pusryčiaujame

09.40 – 11.00 Užsiėmimai: muzika, piešimas, šokiai, lipdymas

11.00 – 11.10 Užkandame vaisių

11.15 – 12.15 Keliaujame į kiemelį

12.30 – 13.05 Pietaujame

13.05 – 15.50 Pietų miegelis

15.50 – 16.15 Keliamės, vakarinė mankštelė

16.30 – 16.50 Vakarieniaujame

17.00 – 18.00 Vakaro žaidimai

(dėlionės, konstruktoriai ir kt. žaidimai, laukiame tėvelių).

PUSĖ DIENOS
230 EUR
per mėnesį
atskaičius savivaldybės kompensaciją

07.30 – 08.30 Susitinkame su draugais

08.30 – 09.10 Labas rytas, ryto mankšta, ryto ratas

(mankštinamės, pasakojame sapnus, dalinamės vakaro įspūdžiais)

09.10 – 09.30 Pusryčiaujame

09.40 – 11.00 Užsiėmimai: muzika, piešimas, šokiai, lipdymas

11.00 – 11.10 Užkandame vaisių

11.15 – 12.15 Keliaujame į kiemelį

12.30 – 13.05 Pietaujame ir su tėveliais keliaujame namo.

TĖVELIŲ SAVAITGALIS*
5 EUR
valanda

17.30 – 18.00 – Tėveliai atveža vaikučius

20.00 – 20.30 – Vakarienė

20.30 – 21.00 – Žaidimai

21.00 – 21.30 – Pasakėlė prieš miegą ir Labanakt vaikučiai

07.30 – 08.00 – Labas rytas

08.30 – 9.00 – Pusryčiai ir laukiame tėvelių

*Registracija išankstinė, sudaroma minimali 5 vaikų grupė. Maistas už papildomą kainą. Laikas gali būti suderinamas, atsižvelgiant į tėvelių norą.

VšĮ, darželis-mokyklėlė "Vėžliukas"
Į. k. 304452073
Latvių g. 10-2, 08123
Vilnius, Lietuva
Tikslai/ Uždaviniai/ Ugdymo programa
tikslai

Vaikystėje svarbu išsaugoti natūralų vaiko smalsumą, skatinti ir lavinti jo vaizduotę, kurią vaikas sugebėtų panaudoti kūrybinėje veikloje, improvizacijose, žaidimuose, o visa tai jam teiktų tik teigiamas emocijas. Mūsų pagrindinis tikslai: atskleisti vaiko asmenybę, užtikrinti kokybišką vaikų priežiūrą, ugdyti jo kūrybiškumą, sveiką ir saugų vystymąsi.

UŽDAVINIAI

Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius, žaismingus ir kūrybiškus metus, brandinti vaiką mokyklai. Kurti saugią, funkcionalią, vaiko poreikius ir gebėjimus atitinkančią ugdymo aplinką. Plėtoti pozityvius vaiko – šeimos – pedagogo santykius, grindžiamus partneryste, abipusiu pasitikėjimu. Saugoti, stiprinti vaiko fizinę, psichinę, sveikatą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį, palengvinti vaiko adaptaciją naujoje ugdymo aplinkoje, tenkinti specialiuosius ugdymo poreikius. Vertinti, branginti vaiko aktyvumą, iniciatyvumą pedagoginiame procese, atskleisti ir plėtoti kiekvieno individualius gabumus. Garantuoti vaiko pažintinę, kalbinę, meninę patirtį. Skatinti vaiką kaupti naują patirtį per pagrindinę veiklą – žaidimą. Puoselėti savo krašto tradicijas, papročius, etninės kultūros pradus. Laiduoti tautinių, religinių, dvasinių, materialinių vertybių reikalingų būsimam Lietuvos piliečiui, puoselėjimą.

UGDYMO PROGRAMA

Darželyje - mokyklėlėje "Vėžliukas" vadovaujasi kūrybinės krypties programa, kuri remiasi į sustiprintą muzikinį lavinimą, apimdama ir kitas kūrybinės krypties šakas: šokį, dailę, teatrą (vaidybą). Muzika - ugdo vaiko prigimtinį muzikalumą, lavina balsą bei turtina muzikines žinias. Muzikinio užsiėmimo metu vaikai ne tik dainuoja, bet ir bando atkartoti ritmą. Vaikai žaidžia muzikinius žaidimus, bei improvizuoja. Šokis - šokiai lavina vaiko koordinaciją, klausą, taisyklingą laikyseną, plastiško judesio gabumus. Užsiėmimų metu vaikai mokomi šokti įvairių ritminių šokių.

MUZIKOS PAMOKĖLĖS DARŽELYJE

Muzikinė veikla, tai estetinio, dorovinio auklėjimo forma, padedanti formuoti asmenybę, praturtinanti dvasinį pasaulį. Kuo vaikas mažesnis, tuo reikšmingesnis muzikos poveikis emociniam ir protiniam vaiko vystymuisi. Vaikas, kuris muzikinėje veikloje dalyvauja nuo ankstyvos vaikystės greičiau suvoks muzikinį grožį, pajus jį gyvenime, muzikiniai išgyvenimai bus gilesni, įvairesni. Dainavimas palaiko stiprų emocinį tarpusavio ryšį, skatina kūrybiškumą, praturtina vaikų vaizduotę, yra buvimo kartu būdas, formuoja gražius vaikų tarpusavio santykius. Muzikuojant tobulinami vaiko suvokimo ir atlikimo įgūdžiai: pradžioje stebi, klausosi, mėgdžioja veiksmus, vėliau savarankiškai atlieka. Labai svarbu, kad patys mažiausi vaikai lavintis pradėtų girdėdami ne muzikos įrašus, o „gyvą“ dainavimą ir įvairius instrumentus. „Gyvo“ dainavimo klausymas, vėliau garsų atkartojimas yra pats natūraliausias mokymo būdas. Pamokėlėse ugdomos gerosios vaiko savybės – valia, pastabumas, dėmesys, vaikai susipažins ir klausysis mokytojos dainuojamų lopšinių, dainuojamų pasakų, žaidinimų, vaikiškų folklorinių ir harmonizuotų liaudies dainų, populiariosios muzikos vaikiškų dainelių, mokysis atkartoti garsus, pačias paprasčiausias daineles, balsu pamėgdžios paukščius ir gyvūnus, mokysis atskirti garsų aukštumą, dainelių turinį inscenizuos judesiais, susipažins su įvairių muzikos instrumentų skambėjimu, ritminiais pratimais, liaudiškais žaidimais, rateliais. Lietuvių tautos smulkioji tautosaka, vaikų folkloras yra didžiausias turtas ir natūralus pagrindas vaikų muzikiniam ugdymui.

MOKYKLĖLĖ
Liepa
Mokytoja

Esu mokytoja Liepa, mano išsilavinimas:


Pedagoginio darbo stažas: 7 metai

(su Priešmokyklinio ir Pradinių klasių amžiaus vaikais).APIE MANE

Esu šiuolaikiška, įvairiomis technologijomis ir darbų atlikimo technikomis besidominti mokytoja.
Mėgstu iššūkius, naujas veiklas, niekuomet nestoviu vietoje. Tikiu, kad mano žinios, įgūdžiai, praktinė patirtis bei asmeninės savybės, tokios kaip komunikabilumas, kūrybiškumas, atsakingumas, darbštumas, bus sėkmingai naudojamos darbe.

Skatinu vaikus logiškai mąstyti, kūrybiškai atlikti Priešmokyklinio ugdymo programos užduotis.

APIE PAMOKĖLES

Pamokų metu lavinsime savo gebėjimus, smulkiąją motoriką ir įgūdžius.
Atliksime įvairias užduotėles interaktyvios lentos pagalba ir nuolat tobulėdami keliausime Priešmokyklinio ugdymo keliu.
MUZIKOS PAMOKOS
Gabrielė
Muzikos Mokytoja

Muzikos užsiėmimų metu žaisime lavinamuosius žaidimus, grosime įvairiais instrumentais, mokysimės klausytis muzikos, lavinsime ritmo pojūtį, klausą, smulkiają motoriką, kalbą.

Muzika lavina vaikų girdimąją atmintį, intuiciją, logiką, komunikabilumą, išlaisvina kūrybiškumą.

Leiskimės į muzikos pažinimo pasaulį kartu!

Žaidimus, daineles ir kitas užduotėles vaikai galės kartoti ir su tėveliais namuose.

Gabrielė Ašmontaitė Bačkuvienė LMTA magistro absolventė baigusi arfos meno ir gretutines pedagogikos studijas. Pedagogikos žiniomis dalijasi su įvairiaus amžiaus vaikais, veda arfos edukacijas darželių auklėtiniams, dirba virtualioje lituanistinėje mokyklėlėje "Pasaka" su pačiais mažiausiais.

Draudimas

Norime pasidžiaugti ir informuoti, jog visi vaikai lankantys mūsų vaikų darželį - mokyklėlę "Vėžliukas" yra apdrausti šio ugdymo centro darbo laiku bei tiesiogiai vykstant į darželį ir iš jo, o taip pat organizuojamų ekskursijų ir išvykų metu.

Sutartis yra sudaryta su „ERGO Insurance SE Lietuvos filialas“. Draudimo liudijimas Nr. 710-660-0.

Būkime saugūs bei jauskimės atsakingi už aplinkinius.

Naujienos

Darželyje "Vėžliukas" prasideda registracija į priešmokyklinę vaikų grupę. Kviečiame registruotis telefonu arba el. paštu.Darželis - mokyklėlė "Vėžliukas" atveria naujo korpuso duris.


Renkama nauja vaikučių grupė, kurių amžius nuo 1 iki 2 metukų. Grupėje iki 10 vaikų, dirbs dvi profesionalios auklėtojos. Vietų skaičius ribotas.


Vaikų darželyje-mokyklėlėje "Vėžliukas" taikomas stojamasis mokestis - 250 EUR.


Ligos atveju pateikus gydytojo pažymą, kompensuojame 15% kainos.


Ieškome papildomų auklėtojų mūsų kolektyvui. Siųskite CV adresu info@vezliukas.lt :)


Parama

Maloniai kviečiame ir šiais metais skirti iki 1,2% sumokėto pajamų mokesčio darželiui-mokyklėlei "Vėžliukas", esant galimybei paraginti savo artimuosius.


Užpildykite Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FRO512, kurią galima rasti internete, adresu: http://www.vmi.lt


Paramos gavėjo kodas: 304452073

Paramos gavėjas: Vėžliukas, VšĮ


Svarbu!!!

Prieš tai būtina užpildyti savo Pajamų mokesčio metinę deklaraciją, kad prašymas pervesti šią paramą būtų galiojantis.


Kontaktai
,,Vėžliukas’’

Latvių g. 10

Žvėrynas

Vilnius

Telefonas

tel.:+370 52722234

mob.: +370 67617417

El. paštas